Wi-Fi zdarma v brněnských parcích

Roman Hypský, student VUT a zároveň Král Brněnského Majálesu chtěl prosadit WI-FI připojení zdarma v největších brněnských parcích. Například na Moravském náměstí a v Lužáneckém parku. V jeho stopách a rozjetém projektu nyní pokračuje Tomáš Pařízek, který je taktéž studentem VUT. Nebude to jednoduché a my to víme, ale držíme mu palce, protože pracovat venku je přece děsně super! Představte si že můžete pracovat v parku, kde svítí slunce a je čerstvý vzduch a nemusíte sedět v kanceláři nebo studovně.

Vývoj tohoto tématu

35%

Ambasadoři projektu


Tomáš Pařízek Garant projektu - student VUT
E-mail: Parizek9@seznam.cz
Ing. Petr Vokřál Primátor města Brna
28.května2015

Na prvním jednání s primátorem města Brna byl projekt představen a všichni účastníci byli seznámeni s danou problematikou. Do další schůzky musí obě strany splnit úkoly, které jim byly zadány.

Úkol pro magistrát: Zjistit aktuální stav podobných projektů v rámci města Brna a zjistit podrobnější informace o možnostech poskytovatele internetu pro magistrát a v městských firmách.

Úkol pro Krále Majálesu: Specifikovat konkrétní místa pro tyto sítě a zkusit navrhnout potřebné technické vybavení a řešení.

1. října 2015

Na druhé pracovní schůzce se kontrolovaly úkoly obou stran. Pan primátor za magistrát prezentoval aktuálně funkční lokality s wi-fi a sdělil nám, že aktuálně taktéž zaměstnanci z Technických sítí prověřují možnosti vybraných lokalit, které si studenti vybrali (Björnsonův sad, park Lužánky, Kraví hora). Na zákaldě jejich analýzy bude možné následně říci cenové a časové nároky na vybudování těchto wi-fi sítí (předpoklad analýzy je do konce října 2015). Obě strany nyní počkají na výsledky analýzy a pak přejdou ke konkrétním technickým specifikacím a následnému vybudování sítí.

 

Úkol pro magistrát: Dodat analýzu náročnosti a proveditelnosti výstavby sítí ve vybraných lokalitách.

21.listopadu2015

Zástupci vedení Technických sítí Brna nám prezentovali studie pokrytí vybraných lokalit signálem Wi-Fi v několika variantách možného technického řešení. Každá ze studií popisovala lokalitu Björnsonova sadu a parku v Lužánkách vč. plochy garantovaného pokrytí a vytipovaných míst vhodných pro osazení antén. Napojení vysílacích antén WiFi signálu do internetu je taktéž řešeno v několika variantách: přívod optickým kabelem, přívod bezdrátovým spojem, přívod s využitím napojení do sítě přilehlé univerzity. Každá varianta je položkově oceněna při splnění zadaných technických parametrů a v rámci prezentace jsme obdrželi i předpokládaný časový odhad realizace jednotlivých variant řešení. Obě strany se dohodly, že dalším postupem bude kontaktování vedení univerzit kvůli možnému napojení na jejich síť, popř. upřesnění za jakých podmínek by to bylo možné, a kvůli uskutečnění výzkumu o požadavcích a využití připojení k internetu v dané lokalitě mezi samotnými studenty.

 

Úkol pro Krále Majálesu: Kontaktovat vedení univerzit a zjistit možnosti napojení do sítě (přístup k internetové síti) a do poloviny prosince provést šetření mezi studenty.

10. listopadu 2016

Novým garantem tohoto projektu se stal Tomáš Pařízek z VUT! 

10.února2017

Na základě dotazníkových šetření bylo zjištěno, že zájem o wifi v parcích je zejména v Björnsonově sadu, kde by jej studenti mohli značně využívat. Po dohodě bylo určeno, že jako primární lokalita pro realizaci se bude řešit právě Björnsonův sad. Aktuálně je třeba sjednat schůzku se všemi potřebnými stranami a domluvit se na dalším postupu.

 

20. června 2017

Vypadá to, že i tento projekt získává nový dech! Přes dlouhodobé překážky to vypadá, že jsme konečně našli cestu. Město Brno aktuálně připravuje projekt na realizaci veřejných WI-FI a proto jsme zažádali o doplnění Bjornsonova sadu do aktuálního seznamu.

1.října2017

Jak jsme již uváděli, setkali jsme se s aktivitou města Brna, které chce aktuálně také zavést Wi-Fi v brněnském veřejném prostoru. Magistrát města Brna oslovil městské části, aby vypracovaly seznamy svých preferovaných míst na jejich územích. Brno-Střed, kde se nachází i Bjornsonův sad preferuje jiné oblasti s vyšší koncentrací obyvatelstva jako například Českou nebo Nádražní. Z tohoto důvodu není aktuálně prostor pro realizaci Wi-Fi v Bjornsonově sadu. Důvody však chápeme a respektujeme. Je skvělé, že město začne plošně zavádět Wi-Fi a projekt Romana Hypského nakonec vznikne, i když trošku jinou cestou. Jsme rádi, že i za pomoci naší iniciativy byla obnovena jednání města o rozšíření veřejných Wi-Fi sítích v Brně.

 

Wi-Fi zdarma v brněnských parcích

Kandidát na krále Majálesu za VUT Roman Hypský, který přišel s tímto tématem jej popsal následovně:

Lokality

Pro začátek bychom zvolili například 3 lokality, kde bychom projekt spustili a v případě úspěchu bychom mohli projekt rozšířili i do dalších lokací. Možné první lokace: park před kolejemi PPV, Bjornsenuv sad, Moravské náměstí, Slovanské náměstí, Tyršův sad, park pod Špilberkem,  Denisovy sady, Kraví hora, atd.V ostatních zahraničních městech tento nápad již funguje. My jsme v tomto ohledu možná trošku zaspali.

Přínos

  • Možnost práce, studia nebo relaxování na čerstvém vzduchu a už se nebude muset být jen v hospodách a kavárnách.

  •  V současnosti je ke studiu i práci čím dál více potřeba internet.

  •  Jedná se o projekt, který „poskytuje hodně zábavy za relativně málo peněz“. Nejedná se o projekt, který by stál miliony korun, ale bude to v řádu desetitisíců, přičemž jeho využitelnost a propagace má velký potenciál.

realizace

Existují firmy, které se zabývají komplexním řešením globální wi-fi na veřejných místech.

Druhou možností je vypracovat projekt, kde by se nejprve provedla studie, kam v parku umístit nejvhodněji vysílač, kvůli pokrytí, dosahu elektřiny atd. Poté vybrat jaký router a vysílač bude nejvhodnější a nakonec vybrat poskytovatele internetu.

Třetí možností  by bylo, že by se vypracování projektu zadalo studentům - reálné výběrové řízení - s tím, že by projekt vedl nějaký mentor... studenti by na tom získali nemalou praxi (např.  Studenti z FITu či FEKTu VUT).

propagace a ověření výsledků

Při  každém přihlášení by naskočila obrazovka s názvem projektu „Free Wi-fi Vám přináší projekt Studentské Brno“, případně se sponzory projektu, například poskytovatel připojení, atd. Zde by bylo tlačítko „Připojit zdarma“ nebo něco podobného a pak by proběhlo připojení.

Mohlo by zde být přídáno počítadlo připojení, které by nám poté signalizovalo, jak je projekt využíván a v kterém parku má uplatnění a například kde moc nemá. Z těchto míst by mohl být pak vysílač přesunut jinam.

Ještě by šlo projekt realizovat ve verzi, že by člověk musel před připojením na wi-fi dát like na naší stránku na FB, což by zlepšovalo propagaci a marketing projektu Studentské Brno na sociálních sítích.

Projekt podporují
logo-mu.png logo-vut.png logo-mendelu.png logo-brno.png