Park Hády

Původním záměrem projektu Den Země bylo vyčištění několika ploch v Brně od odpadků. Ze schůzek zástupců Studentského Brna a primátora města Brna vzešel projekt větší. Mezi studenty a vedením města Brna bylo navrženo revitalizovat Odkaliště Hády a udělat z něj volnočasový areál. S tímto projektem souhlasil i majitel pozemku - společnost Teplárny Brno, a.s. Cílem projektu je přeměnit současný stav odkaliště Hády na rekreační plochu, se sportovním vyžitím v příjemném prostředí. Tento prostor by měl sloužit nejen pro více než 50 000 obyvatel městských částí Brno - Vinohrady a Brno - Líšeň, ale každému, kdo si v Brně bude chtít odpočnout od městského ruchu. Podoba parku bude vycházet z nejlepšího návrhu, který vznikl v rámci studentské architektonicko-krajinářské soutěže. Mimořádnost tohoto projektu dokazuje i to, že celková rozloha parku bude zhruba 21ha. Případná realizace by měla probíhat pod dohledem odborníků z Mendelovy univerzity, kteří se zabývají tvorbou a ochranou krajiny. Park nebude zasahovat do chráněných oblastí a stejně tak do nedalekého lomu. Sleduj víc na www.parkhady.cz

Vývoj tohoto tématu

50%

AMBASADOŘI PROJEKTU

Michal Hořínek Ambasador projektu Studentské Brno
Tel: +420 724 006 983
E-mail: ambasador@studentskebrno.cz
Ing. Petr Vokřál Primátor města Brna
22. října 2016

Ze schůzky nového a starého ambasadora Studentského Brna vyplynulo, že prvky, které mají a nemají být ve volnočasovém areálu Hády, jsou stanoveny. Jasný je rovněž záměr projektu. Následujícím úkolem je vypracovat zadání veřejné soutěže na návrh budoucí podoby parku. Této soutěže by se měli zúčastnit především brněnští studenti. Do soutěže se však bude moci zapojit i široká veřejnost.

 

Kroky jak se toto téma transformovalo ze Dne Země na Volnočasový areál Hády a co tomuto tématu předcházelo naleznete zde

 

Úkol pro studenty: Vypracovat zadání veřejné soutěže na budoucí podobu parku.

13. ledna 2017

Na schůzce s primátorem jsme představili zadání studentské soutěže pro studenty. V rámci Studentského Brna se naše komise shodla, že bude vhodnější zaměřit tuto soutěž pouze pro studenty. Už jen proto, že jsme studentská organizace a myslíme si, že je třeba studentům poskytnout příležitost a možnost seberozvoje. Nynějším krokem je sestavení hodnotící komise, která by odevzdané návrhy budoucí podoby Hádů měla posuzovat. Pana primátora jsme informovali o navázání spolupráce s Mendelovou univerzitou a Vysokým učením technickým v Brně, kde se konkrétně Lesnická a Zahradnická fakulta spolu s Fakultou architektury aktivně zapojily do organizace soutěže. Pan primátor nám řekl, že by bylo dobré zapojení Lesů města Brna, které by mohly zmapovat aktuální situaci přímo na místě..

 

Úkol pro studenty: zapojení Veřejné zeleně města Brna do soutěže a hodnotící komise.

 

Úkol pro primátora: zjištění možností financování projektu a komunikace s Lesy města Brna.

27. února 2017

Studentské Brno spolu se společností Teplárny Brno zve všechny studenty na informační setkání k připravované architektonicko - krajinářské studentské soutěži Park Hády. Tato schůzka je určena pro všechny studenty, kteří by se rádi zapojili a chtějí se dozvědět více informací o této soutěži. Schůzka se uskuteční dne 27.2.2017 v 18:00 na Mendelově univerzitě v Brně, budova B, učebna B32.

 

27. února 2017

Společně se společností Teplárny Brno, magistrátem města Brna a dalšími partnery jsme pro všechny studenty připravili architektonicko - krajinářskou soutěž o novou podobu nýnějšího odkaliště Hády. Toto území chceme společně přeměnit pomocí krajinných úprav na největší park v Brně. Studenti nám mohou odevzdat své návrhy do 30.6.2017. Na nejlepší návrh čeká 50 000 Kč. Na druhý nejlepší čeká 20 000 Kč a na třetí 10 000 Kč. Další informace naleznete na webu www.parkhady.cz

23. června 2017

Už jen týden zbývá do odevzdání soutěžních návrhů a jsme na ně opravdu zvědaví! Nepromeškejte deadline do 30.6.2017 do 11:30 hod.

 

17. července 2017

Odevzdání návrhů a jejich hodnocení je za námi. Nyní bychom vám rádi představili ten nejlepší projekt, podle kterého by se měl park realizovat. Přijďte se podívat od 3.8 do 25.8. do Urban centra kde i vy můžete hlasovat, který návrh je podle vás nejzajímavější.

10. srpna 2017

Zapojte se do našeho projektu a hlasujte o názvu nového největšího parku v Brně na webu www.parkhady.cz/hlasovani-o-nazev-parku/

 

25. října 2017

Na výstavě ,,Park Hády'', která probíhala v Urban centru a v MČ Brno-Vinohrady jste měli možnost hlasovat o studentském návrhu, který je podle vás nejlepší. Jsme rádi, že jste vybrali jako nejlepší návrh ten, který zvolila i odborná komise. Výsledky: Návrh č. 1 - 16. hlasů, Návrh č. 2 - 17 hlasů, Návrh č. 3 - 21 hlasů, Návrh č. 4 - 1 hlas, Návrh č. 5 - 53 hlasů (vítězný návrh), Návrh č. 6 - 20 hlasů. Děkujeme, že jste se zapojili!

20. prosince 2017

Z výběrového řízení Tepláren na vypracování projektové dokumentace pro první etapu realizace Hapalova parku, která se týká úprav dřevinné a rostliné vegetace vyšla jako vítězná Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU. Nyní tedy vyčkáme na její vypracování a následně Vás v únoru budeme informovat. Zároveň jsme podali žádost o pojmenování lokality jakožto Hapalova parku na zastupitelstvo městské části, která bude první ze tří instancí, která vydá své stanovisko.

 

20. března 2018

Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU spolu s autory vítězného návrhu dokončili projektovou dokumentaci pro realizaci první etapy. V té půjde o vyčištění lokality od špatných dřevin a vysazení nových stromů. Dále o vytvoření prostoru pro pozdější realizaci nové cestní sítě. Veškeré práce se musí realizovat ve vegetačním období. Z důvodu časové náročnosti připravovaných prací je nutné, abychom s realizací první etapy vyčkali na prosinec 2018.

VOLNOČASOVÝ AREÁL HÁDY

AMBASADOR PROJEKTU STUDENTSKÉ BRNO Michal Hořínek, který je zároveň garantem tohoto projektu jej popsal následovně:

  • Jedná se o mimořádný projekt, který má za cíl přeměnit odkaliště Hády na příjemný volnočasový areál pro každého.

  • Na budoucí podobě parku by se měli podílet především studenti.

  • Na projektu se společně podílí vedení města Brna, Studentské Brno, Teplárny Brno, Mendelova univerzita a další zainteresované organizace.

  • Jde o revitalizaci plochy o rozloze cca 21 ha.

  • Cílem je přetvořit nevyužívané území na volnočasové plochy určené pro sport a rekreaci.

  • V celém areálu se nebudou budovat stavby trvalého charakteru.

Přiložené dokumenty

Projekt podporují
logo-mu.png logo-vut.png logo-mendelu.png logo-brno.png