Student hub

S návrhem Student Hubu přišel poprvé v roce 2016 Tomáš Růžička z Masarykovy univerzity. Po přepracování původní verze návrhu byl primátorem nejlépe hodnocen mezi ostatními projekty králů Majálesu o rok později a studenti brněnských vysokých škol se rozhodli pod záštitou Studentského Brna a primátora projekt Student hub zkusit realizovat. Student Hub má nabídnout studentům všech brněnských univerzit prostory k setkávání, vzdělávací program v podobě přednášek a workshopů a v neposlední řadě napomoci propojení absolventů s budoucími zaměstnavateli. Nejedná se pouze o vytvoření prostoru pro střetávání a vzdělávání studentů, ale jedná se především o myšlenku nabídnout možnost dále se rozvíjet a zdokonalovat, navazovat na již nabyté schopnosti a vytvořit prostor, kde se studentům naskytne příležitost k tvorbě vlastních projektů ve spolupráci se studenty ostatních univerzit a také zaměstnavateli. Pojďme společně zlepšit studentské Brno a pracujme na vzájemném propojení studentů brněnských univerzit.

Vývoj tohoto tématu

95%

Ambasadoři projektu


Johana Bojanovská Garant projektu - studentka MU
email:johana.bojanovska@gmail.com
Ing. Petr Vokřál Primátor města Brna
27.ledna2018

Na první schůzce ohledně tohoto projektu jsme s panem primátorem řešili vytvoření student hubu kde by se studenti mohli vzdělávat, propojovat se s praxí a mimo jiné i s městem Brnem. Společně jsme se rozhodli na tomto projektu pracovat.

 

Úkol pro primátora: Debata s rektory zapojených univerzit o možné spolupráci.

 

Úkol pro studenty: Rozpracováni strategie pro postupný vznik student hubu

 

1. května 2018

Sestavili jsme tým studentů ze všech brněnských univerzit. Právě dokončujeme všechny potřebné projektové dokumentace, které pak následně představíme na další schůzce s primátorem.

20. srpna 2018

Celé prázdniny jsme tvrdě pracovali na tom, abychom od podzimního semestru mohli projekt Student Hub konečně dotáhnout k zdárnému začátku. A podařilo se! Pro studenty bude vzdělávací program připraven od začátku října v prostorách Nové tržnice na Zelném trhu s nádherným výhledem!

STUDENT HUB

Garantka Johana Bojanovská popsala projekt následovně:

  • Pojďme vybudovat společný prostor pro nás, studenty, kde se nám otevřou neomezené možnosti.

  • Jedná se o jedinečný projekt, který má za cíl propojit studenty všech brněnských univerzit a nabídnout jim možnost se realizovat.

  • Chceme nabídnout kromě vzdělávání také propojení spolupráce s předními českými i zahraničními firmami.

  • Cílem je také sbourat hranice mezi univerzitami, které jsou zaměřené na rozdílné oblasti.

  • Projekt funguje na principu studenti studentům, kdy i v realizačním týmu jsou zástupci všech univerzit.

Projekt podporují
logo-mu.png logo-vut.png logo-mendelu.png logo-brno.png