Nabíjecí místa pro chytré telefony

Tomáš Mejzlík předseda Studentské komory akademického senátu navrhuje v Brně zřídit místa, kde by bylo možno rychle dobýt nejen mobilní telefony.

Vývoj tohoto tématu

25%

AMBASADOŘI PROJEKTU

Tomáš Mejzlík Předseda SKAS VUT
Tel: +420 736 408 246
E-mail: tommejzlik@gmail.com
Ing. Petr Vokřál Primátor města Brna
1.října2015

Na první schůzce k tomuto tématu Tomáš představil koncept chargerů a města kde již obdobné zařízení existují. Pan primátor studentům sdělil, že na magistrátu existuje komise pro tzv. Smatcity a nevěděl, zda se aktuálně nezabývá podobnou problematikou. Obě strany si tedy rozdaly úkoly do další schůzky.

 

Úkol pro magistrát: Zjistit zda na magistrátu již neprobíhají projekty s podobným cílem.

Úkol pro Tomáše: Vytipovat případné lokality.

22. února 2016

Proběhla druhá schůze na magistrátu v kanceláři strategie města, kde bylo rozhodnuto, že bude projekt dále řešen v rámci Smart City. Dále jsme se shodli na tom, že bude lepší jej spojit s free Wi-Fi a zastávkami MHD dle inspirace z Los Angeles. Tomáš má za úkol připravit podklady pro toto téma dle standardního formuláře tzv. projektové fiše, který pak půjde na projednání do komise Smart City a v případě schválení přímo radě města.

 

Úkol pro Tomáše: Připravit podklady pro březnové jednání komise Smart City.

22. listopadu 2016

Konečného cíle tohoto projektu bude dosaženo jinými cestami a nadále není třeba, aby se Studentské Brno v tomto projektu angažovalo. Z tohoto důvodu je projekt zařazen mimo řešené projekty. Hlavní však je to, že tyto nabíjecí místa opravdu vzniknou a již brzy je budete moci využívat! Do budoucna tento projekt zajišťují Technické sítě Brno. Jedná se o vznik pěti míst pro dobíjení telefonů, která budou zároveň vybaveny wifi internetem. Tyto zařízení budou umístěny na stojanech po telefonních automatech v centru Brna, které končí s provozem. Více se můžete dočíst zde 

Nabíjecí místa pro chytré telefony

Téměř každý mladý člověk má chytrý telefon, který nosí pořád u sebe. Problém ale nastává odpoledne nebo k večeru, kdy se většina z nich i po nočním nabíjení vybije. Proto vzniká potřeba mobil alespoň jednou během dne dobít.

Cílem projektu je vybudovat dobíjecí místa na mobilní telefony v centru Brna a v parcích.

Vytipované lokality:

1) Vlakové nádraží
2) Náměstí svobody
3) U zastávky Česká
4) Park Lužánky
5) Björnsonův sad
6) Kraví hora

Projekt podporují
logo-mu.png logo-vut.png logo-mendelu.png logo-brno.png