MZK 24/7

Jara List, Král Brněnského Majálesu 2017, přišel s nápadem MZK 24/7, kterým chce zajistit prodloužení otevírací doby v jedné z nejnavštěvovanějších brněnských knihoven podle požadavků a potřeb studentů. Tento projekt byl hodnocen primátorem města a společně se Studentským Brnem se v říjnu 2017 zahájila jeho postupná realizace. Dalšími cíly projektu jsou zajištění automatů na občerstvení a zařízení moderních a interaktivních studoven pro skupinové studium. Student Hub má nabídnout studentům všech brněnských univerzit prostory k setkávání, vzdělávací program v podobě přednášek a workshopů a v neposlední řadě napomoci propojení absolventů s budoucími zaměstnavateli. Nejedná se pouze o vytvoření prostoru pro střetávání a vzdělávání studentů, ale jedná se především o myšlenku nabídnout možnost dále se rozvíjet a zdokonalovat, navazovat na již nabyté schopnosti a vytvořit prostor, kde se studentům naskytne příležitost k tvorbě vlastních projektů ve spolupráci se studenty ostatních univerzit a také zaměstnavateli. Pojďme společně zlepšit studentské Brno a pracujme na vzájemném propojení studentů brněnských univerzit.

Vývoj tohoto tématu

25%

MZK 24/7

Garant Jaroslav List popsal plánovaný postup projektu následovně:

1. V první fázi projektu jsme provedli dotazníkové šetření mezi studenty brněnských univerzit.
  • Z dotazníkového šetření, které vyplnilo téměř 1000 respondentů vyplynulo, že studenti mají zájem o rozšířenou otevírací dobu MZK zejména během zkouškového období.
2. Druhá fáze projektu by měla řešit testovací provoz s rozšířením otevírací doby
  • Rozšířená otevírací doba by měla fungovat Po-NE 7:00 - 24:00.

  • V této fázi by se také mohla knihovna dovybavit lepšími automaty s občerstvením.

3. Třetí fází projektu je vyhodnocení testovacího provozu a rozšířené otevírací doby.
  • Na základě těchto dat se projekt bude dále rozvíjet.
Projekt podporují
logo-mu.png logo-vut.png logo-mendelu.png logo-brno.png