Místo pro kola nejen u hlavního nádraží

Čím dál více lidí se po městě pohybuje na jízdním kole. Problém je, že u hlavního nádraží není místo pro odložení kola (stojany nebo parkoviště). V západoevropských zemích jsou takové místa i u malých nádražích. Bylo by velice vhodné, kdybychom nemuseli kola poutat k různým objektům kolem nádraží, ale aby tam bylo bezpečné místo, kde je můžeme na několik hodin nechat.

Vývoj tohoto tématu

0%

AMBASADOŘI PROJEKTU

Matej Žitňanský Student MU
Tel: +420 776 578 031
E-mail: matej.zitnansky@gmail.com
Ing. Petr Vokřál Primátor města Brna
1. října 2015

Na první schůzce k tomuto tématu studenti navrhli kontaktovat neziskové orginazace zabývající se touto problematikou, dále spolu primátorem uvažovali o možné podobě stojanů a zapojení studentů formou designové soutěže do tvorby jejich návrhů.

Úkol pro Matěje: Kontaktovat neziskové organizace zabývající se touto tématikou a vytipovat případné lokality pro umístění nových stojanů.

15. listopadu 2016

Projekt byl vyřazen z řešených projektů Studentského Brna. Důvodem je to, že podobný projekt se stejným cílem řeší organizace Brno na kole. Ta zároveň projekt řeší s odborem pro dopravu města Brna.

 

Projekt podporují
logo-mu.png logo-vut.png logo-mendelu.png logo-brno.png