Studentská Lipa

V sobotu 15. září se v parku na Kraví hoře sešli zástupci pěti Brněnských univerzit, aby společně zasadili studentskou lípu. Toto datum nebylo vybráno náhodou, ale mimo jiné za účelem oslavy Mezinárodního dne demokracie. ✌️✌️✌️ Jako studenti máme významné postavení při budovaní demokratické občanské společnosti. O to více je toto postavení potvrzeno historickým vývojem Československé a České i Slovenské republiky. Vystupující řečníci však nevzpomínali pouze na stoleté výročí vzniku Československa či na kruté okamžiky minulosti, ale zdůraznili také potřebu aktivně se zapojovat do současného politického dění a vývoje. Děkujeme všem zúčastněným za vyjádřenou podporu, a také městské části Brno - střed, ktorá nám umožnila tuto studentskou lípu demokracie v parku zasadit a pomůže nám s péčí o ni! :)

Projekt podporují
logo-mu.png logo-vut.png logo-mendelu.png logo-brno.png