O projektu

Studentské Brno je projekt legitimně volených zástupců brněnských studentů a brněnské samosprávy, aby se poprvé v historii jako ambasadoři postavili čelem k aktivitám a názorům mladých lidí v Brně. Tento webový portál slouží jako nástroj a veřejný kontrolní mechanizmus pro všechny, kteří se chtějí aktivně zapojit do řešení nápadů a problémů souvisejících se studenty a jejich životem v Brně.

 1. Zadání tématu

  Prostřednictvím tohoto portálu může kdokoliv přispět svým nápadem, jak vyřešit nějaký problém, nebo jak vylepšit život v Brně. Je to jednoduché, stačí odeslat formulář s podrobným popisem problému a s nápadem, jak ho chcete řešit.

 2. Posouzení tématu

  Přiznejme si, že ne všechny nápady musí být vždy smysluplné a reálně proveditelné. Každý obdržený nápad proto posoudí komise projektu spolu s ambasadorem a zpětně odpoví, jestli byl daný nápad zařazen na seznam témat či nikoliv. Případně požádá autora o doplnění nebo rozpracování.

 3. Zpracování tématu

  Spolu s Vámi Vaše nápady předkládáme magistrátu města Brna a společně s odpovědnými odborníky MMB se snažíme problém vyřešit. Snažíme se o efektivitu a dlohoudobost projektu, takže jak pro nás tak i pro samosprávu je reálné udržovat v aktuálním řešení maximálně 5 - 6 témat, víc opravdu nezvládneme.

 4. Ukončení tématu

  Jakmile některé z témat ukončíme (je jasný závěr, zda věc bude realizována nebo je jasně definováno, jaké objektivní skutečnosti brání realizaci), automaticky začínáme řešit další ze seznamu návrhů, které jsme obdrželi. Každé ukončené téma zůstává viditelné na webu, aby bylo pro veřejnost jednoduše dohledatelné a nemuseli jsme jeho řešení neustále opakovat.

Chceme aktivně řešit nápady a problémy studentů v brně.

Spojili jsme legitimně voleného zástupce brněnských studentů a brněnské samosprávy, aby se poprvé v historii jako ambassadoři postavili čelem k aktivitám a názorům mladých lidí v Brně. Studentský ambasador Michal Hořínek byl pro letošní rok zvolen ze 3 brněnských univerzit a samotný projekt podporují  Studentské komory Akademických senátů, studentské unie či spolky z Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického a Mendelovy univerzity, včetně rektorů daných univerzit. Abychom byli schopni prosadit své nápady či abychom byli slyšet se svými problémy, bylo zapotřebí se sjednotit a získat patřičnou podporu i na straně města Brna. Vznik projektu a garanci efektivního řešení na straně samosprávy podpořil a garantuje primátor města Brna, který je nejvyšším představitelem brněnské samosprávy. Studentský ambasador a primátor jsou hlavními komunikačními osobami v projektu Studentské Brno a je tak zajištěna efektivní komunikační cesta mezi studenty a samosprávou v Brně. Studentský ambasador má možnost dovést studentskou zájmovou skupinu k jednacímu stolu s primátorem a naopak primátor umí ke stejnému stolu dovést odborníky na danou problematiku. Nápad či problém se tak řeší efektivně a mezi lidmi, kteří tématu rozumí a umí v dané věci rozhodnout.

Projekt podporují
logo-mu.png logo-vut.png logo-mendelu.png logo-brno.png