Student hub

S návrhem Student Hubu přišel poprvé v roce 2016 Tomáš Růžička z Masarykovy univerzity. Po přepracování původní verze návrhu byl primátorem nejlépe hodnocen mezi ostatními projekty králů Majálesu o rok později a studenti brněnských vysokých škol se rozhodli pod záštitou Studentského Brna a primátora projekt Student hub zkusit realizovat. Student Hub má nabídnout studentům všech brněnských univerzit prostory k setkávání, vzdělávací program v podobě přednášek a workshopů a v neposlední řadě napomoci propojení absolventů s budoucími zaměstnavateli. Nejedná se pouze o vytvoření prostoru pro střetávání a vzdělávání studentů, ale jedná se především o myšlenku nabídnout možnost dále se rozvíjet a zdokonalovat, navazovat na již nabyté schopnosti a vytvořit prostor, kde se studentům naskytne příležitost k tvorbě vlastních projektů ve spolupráci se studenty ostatních univerzit a také zaměstnavateli. Pojďme společně zlepšit studentské Brno a pracujme na vzájemném propojení studentů brněnských univerzit.

Vývoj tohoto tématu

3%

Ambasadoři projektu


Johana Bojanovská Garant projektu - studentka MU
email:johana.bojanovska@gmail.com
Ing. Petr Vokřál Primátor města Brna
27.ledna2018

Na první schůzce ohledně tohoto projektu jsme s panem primátorem řešili vytvoření student hubu kde by se studenti mohli vzdělávat, propojovat se s praxí a mimo jiné i s městem Brnem. Společně jsme se rozhodli na tomto projektu pracovat.

 

Úkol pro primátora: Debata s rektory zapojených univerzit o možné spolupráci.

 

Úkol pro studenty: Rozpracováni strategie pro postupný vznik student hubu

 

Projekt podporují
logo-mu.png logo-vut.png logo-mendelu.png logo-brno.png