Revitalizace podchodu a zvýšení bezpečnosti, třída Generála Píky - Brno

Projekt Revitalizace podchodu a zvýšení bezpečnosti - třída Generála Píky v Brně vznikl jako semestrální práce studentů Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Cílem projektu je zrevitalizovat současný podchod u zastávky Bieblova a celkově zvýšit bezpečnost v tomto podchodu. Tento podchod využívá nejen 1143 studentů a pracovníků FRRMS, 300 obyvatel panelových domů, návštěvníci sportovního centra a přilehlých kanceláří, ale také obyvatelé, kteří si krátí cestu k nákupnímu centru Královo Pole. Opomenout nemůžeme ani počet obyvatel, který se navýší díky další výstavbě nebo možnému umístění park and ride. V současné době většina lidí volí cestu přes čtyřproudou silnici, protože jak technický, hygienický a bezpečnostní stav podchodu není vyhovující. Zejména pak kvůli absenci bezbarierového přístupu nebo nedostatečnému osvětlení.

Vývoj tohoto tématu

15%

Ambasadoři projektu


Alena Mikesková Garant projektu - studentka MENDELU
email:alena.mikeskova@seznam.cz
Ing. Petr Vokřál Primátor města Brna
13.ledna2017

Na schůzce s panem primátorem jsme představili tento projekt. K naší radosti pan primátor souhlasil s tím, aby v projektu magistrát města spolu se Studentským Brnem do budoucna spolupracoval.

17. ledna 2017

Na druhé schůzce jsme si se zástupci magistrátu upřesnili všechny záležitosti v navrhovaném projektu a společně se dohodli na úkolech pro obě strany do další schůzky.

 

Úkol pro magistrát: zpracování technické dokumentace, na základě které se posoudí proveditelnost projektu.

Úkol pro studenty: navázání spolupráce s městskou částí Brno-Sever a dalšími zainteresovanými stranami. Zjištění možností dotačních výzev pro bezbarierový přístup podchodu.

 

Revitalizace podchodu a zvýšení bezpečnosti třída Generála Píky - Brno

Alena Mikesková, která je garantem tohoto projektu, jej popsala následovně:

  • Projekt byl vypracován kvůli nevyhovujícímu stavu podchodu, který využívá velké množství lidí. Zejména pak proto, že zde chybí bezbarierový přístup, a tudíž celá lokalita kolem FRRMS není přístupná pro maminky s kočárky nebo osoby s handicapem..

  •  Navrhované prvky pro zlepšení situace:

  •  Zavedení rampy pro kočárky a kola spolu s plošinou pro vozíčkáře.

  •  Zajímavostí budou vitríny pro výstavu uměleckých děl - spolupráce s uměleckými školami a poskytnuti prostoru pro jejich studenty.

  •  Zvýšení bezpečnosti díky kamerovému systému a zkvalitnění osvětlení.

  •  Stěna určená pro legální graffiti.

  •  Z dotazníkového šetření, které vyplnilo za měsíc 415 respondentů, vyplynulo především následující - 78 % respondentů podchod nevyužívá a chodí přes silnici, protože se v něm necítí bezpečně, nevyhovuje jim hygienický stav nebo zde nemohou využít bezbariérový přístup.

Přiložené dokumenty

Projekt podporují
logo-mu.png logo-vut.png logo-mendelu.png logo-brno.png