Studentský Den Země

Ondra Vlček kandidoval na Krále Brněnského Majálesu za MENDELU a záleží mu na čistém Brně. V "Den Země" si každá z univerzit vybere jedno místo, které uklidí a zkrášlí. Tato tradice bude taky soutěží a slavností všech univerzit. Každé z těchto míst se stane zdarma zároveň reklamní plochou dané univerzity. Nebylo by skvělé, kdyby se na nejrůznějších místech v Brně dalo najednou třeba zablbout s dětma, nebo si jenom tak na trávě odpočinout?

Vývoj tohoto tématu

15%

AMBASADOŘI PROJEKTU

Ondřej Vlček Kandidát na Krále Majálesu za MENDELU
Tel: +420 608 949 388
E-mail: volfion@gmail.com
Ing. Petr Vokřál Primátor města Brna
28. května 2015

Proběhlo první oficiální jednání s vedením města Brna, kde byl projekt představen. Obě strany si navzájem rozdaly úkoly, které musí být splněny do další společné schůzky.

 

Úkol pro magistrát: Vytipovat 3 lokality vhodné pro takovou změnu. Město musí dané lokality vlastnit, aby s nimi mohlo nakládat dle svého uvážení.

Úkol pro Ondru: Definovat kreativní změny lokalit a stanovit pravidla soutěže pro změnu těchto lokalit pro studenty a jejich univerzity.

1. října 2015

Na druhé pracovní schůzce se kontrolovaly úkoly obou stran. Pan primátor za magistrát předložil 6 zanedbaných lokalit, které patří městu Brnu a zasloužily by si zcela určitě jistého oživení a úpravy. Místo definice pravidel soutěže na změnu těchto lokalit ambasador předložil návrh na úpravu tohoto tématu, tj. místo úpravy několika malých a roztříštěných lokalit ve městě spojit síly a věnovat se kompletní změně velmi zanedbané lokality odkaliště Hády. Tato lokalita patří městu (Teplárnám Brno) a vizí je pro okolní obyvatele Vinohrad a Líšně vybudovat volně přístupný volnočasový areál parkového typu (tráva na aktivní odpočinek, běžecké štěpkové trasy, cesty pro in-line brusle, posilovací stroje, atd.). Obě strany s úpravou tématu souhlasili.

 

Úkol pro magistrát: Dohledat projekt na změnu daného území, který nebyl realizován. Zadat investičnímu odboru analýzu stavu a proveditelnosti.

Úkol pro studenty: Kontaktovat příslušné faktulty o realizaci studentské soutěže na podobu a využití dané lokality.

14. prosince 2015

V návaznosti na jednání s primátorem města Brna jsme se sešli zástupci Magistrátu v lokalitě odkaliště Hády a přímo na místě jsme prodiskutovali náš záměr na přeměnu této lokality na veřejně přistupný volnočasový areál parkového typu. Shodli jsme se, že v zájmu ani jedné ze stran není v této lokalitě budovat jakékoliv trvalé stavby nebo negativně působit na sousedící chráněnou lokalitu. Cílem tohoto projektu tedy bude úprava odkaliště do volně přístupného volnočasového areálu parkového typu, který by měli využít pro své sportovní a studijní aktivity nejen studenti, ale především obyvatelé přilehlých čtvrtí (Vinohrady, Líšeň). V příštích týdnech bude tedy společně vypracováno zadání pro tvorbu studií na přeměnu lokality (účastnit se může široká veřejnost, ale i studenti příslušných oborů brněnských univerzit), na základě kterých by měla vzniknout i konkrétnější představa o rozpočtu této investice a zda vůbec město Brno a ostatní partneři dají tomuto projektu "zelenou". V návaznosti na podklady ze strany studentů proběhne i úprava tohoto tématu (původně "Den Země" zde na webu).

 

Úkol pro studenty: Do 18. prosince dodat přesný popis záměru na přeměnu odkaliště Hády.

1. března 2016

Téma Den Země bylo přetransformováno na Volnočasový areál Hády. Více se dozvíte zde.

Studentský den Země

Kandidát na krále Majálesu za MENDELU Ondra Vlček, který za nápadem stojí jej popsal následovně:

  • Jedná se o velký studentský úklid nejfrekventovanějších brněnských lokalit, jako hlavní nádraží, podchody pod hlavním nádraží, jeho okolí a Zvonařky

  • Studenti mohou tyto činnosti zároveň pojmout jako svůj den, vytvořit si program, harmonogram, mohli by udělat svou propagaci se stánky

  • Tato akce by samozřejmě byla zaštítěna pod magistrátem města Brna, který by celou akci podpořil svou účastí i finančními prostředky, které by samozřejmě nesloužily jako výdělek univerzit, ale hlavně k úklidu a k zábavě ten den

  • Myslím, že by nemusel být problém s účastí a podporou dalších partnerů

  • Kolemjdoucí by se mohli zastavovat u stánků, pomoci s úklidem, dostávat letáčky, proč se tato akce děje, čímž by také změnili názor na studenty a pokud by viděli i zainteresovaný magistrát, tak i na něj

  • Hnací silou by byla samozřejmě vidina čistějšího Brna, užít si den, ale také by se tato akce mohla stát každoroční tradicí a každý rok by titul „Nejčistější univerzita“ získala ta univerzita, která uklidí nejlépe

  • Také by nemuselo být na škodu vždy pojmout úklid originálně v daném tématu, například čištěním, kostýmy atd.

Přiložené dokumenty

Projekt podporují
logo-mu.png logo-vut.png logo-mendelu.png logo-brno.png