Schůzka s předsedou představenstva TSB

V pátek dopoledne jsme se na magistrátu potkali s vedením Technických sítí Brno, které nám prezentovalo výsledky provedeného měření a technických možností pro vybudování Wi-Fi sítí v námi požadovaných lokalitách.

Byly nám prezentovány studie pokrytí vybraných lokalit signálem WiFi v několika variantách možného technického řešení. Každá ze studií popisovala lokalitu Björnsonova sadu a parku v Lužánkách vč. plochy garantovaného pokrytí a vytipovaných míst vhodných pro osazení antén. Napojení vysílacích antén WiFi signálu do internetu je taktéž řešeno v několika variantách: přívod optickým kabelem, přívod bezdrátovým spojem, přívod s využitím napojení do sítě přilehlé univerzity.

Každá varianta je položkově oceněna při splnění zadaných technických parametrů a v rámci prezentace jsme obdrželi i předpokládaný časový odhad realizace jednotlivých variant řešení. Obě strany se dohodly, že dalším postupem bude kontaktování vedení univerzit kvůli možnému napojení na síť univerzity, popř. upřesnění za jakých podmínek by to bylo možné, a kvůli uskutečnění výzkumu o požadavcích a využití připojení k internetu v dané lokalitě mezi samotnými studenty.

 

Projekt podporují
logo-mu.png logo-vut.png logo-mendelu.png logo-brno.png