Pod Hády možná začnou lítat třísky

V návaznosti na jednání s primátorem města Brna jsme se sešli zástupci Magistrátu v lokalitě odkaliště Hády a přímo na místě jsme prodiskutovali náš záměr na přeměnu této lokality na veřejně přistupný volnočasový areál parkového typu.

Shodli jsme se, že v zájmu ani jedné ze stran není v této lokalitě budovat jakékoliv trvalé stavby nebo negativně působit na sousedící chráněnou lokalitu. Cílem tohoto projektu tedy bude úprava odkaliště do volně přístupného volnočasového areálu parkového typu, který by měli využít pro své sportovní a studijní aktivity nejen studenti, ale především obyvatelé přilehlých čtvrtí (Vinohrady, Líšeň). V příštích týdnech bude tedy společně vypracováno zadání pro tvorbu studií na přeměnu lokality (účastnit se může široká veřejnost, ale i studenti příslušných oborů brněnských univerzit), na základě kterých by měla vzniknout i konkrétnější představa o rozpočtu této investice a zda vůbec město Brno a ostatní partneři dají tomuto projektu "zelenou".

Magistrátu jsme slíbili, že do 18. prosince dodáme přesný popis záměru na přeměnu odkaliště.

Projekt podporují
logo-mu.png logo-vut.png logo-mendelu.png logo-brno.png