Hodnocení návrhů - Park Hády

13.7.2017 se na Mendelově univerzitě v Brně sešla hodnotící komise složená ze zástupců vyhlašovatele, zástupců města, akademiků, krajinářů, architektů, urbanistů a dalších odborníků, aby vybrala nejlepší návrh ze studentské architektonicko-krajinářské soutěže Park Hády. Sešlo se 6 návrhů na velmi vysoké úrovni takže to porota neměla snadné. Tyto projekty včetně nejlepšího Vám představíme 3.8.2017 v brněnském Urban centru.

Projekt podporují
logo-mu.png logo-vut.png logo-mendelu.png logo-brno.png