Další schůzka s primátorem znamenala posun v tématech

Ve čtvrtek 1. října jsme se hned pěkně brzy ráno sešli s primátorem Petrem Vokřálem a zkontrolovali plnění úkolů, které jsme si na poslední schůzce uložili.

Setkání proběhlo v rámci unikátní společné platformy Magistrátu města Brna a brněnských studentů nazvaného Studentské Brno. Tento projekt si klade za cíl agregovat podněty vzešlé z brněnské studentské obce, artikulovat je a společnými silami pak konstruktivně přispívat k hledání jejich optimálních řešení formou realizace konkrétních projektů.

Na pracovní schůzce se především kontrolovalo splnění vzájemných úkolů a v rámci jednotlivých řešených témat se pak navrhoval další konkrétní postup. V rámci tématu “Wi-Fi zdarma v brněnských parcích” aktuální král Brněnského Majálesu Roman Hypský, student Vysokého učení technického, předložil návrhy na lokality pro vybudování Wi-Fi sítí a základních požadavků na technický provoz. Primátor prezentoval aktuální stav podobných projektů v Brně a nastínil problematiku budování Wi-Fi sítí. Obě strany se dohodly na výběru finálních 3 lokalit (Björnsonův sad, park Lužánky, Kraví hora) a pro tyto lokality magistrát v průběhu měsíce října zpracuje analýzu konkrétní technické náročnosti a proveditelnosti výstavby Wi-Fi sítí (stínění signálu stromy, budovami, atd.).

Úkol pro magistrát: Dodat analýzu náročnosti a proveditelnosti výstavby sítí ve vybraných lokalitách.

V rámci diskuze k tématu “Studentský den Země” předal primátor zástupcům studentů návrh 6 "zanedbaných lokalit", které patří městu Brnu a zasloužily by si zcela určitě jistého oživení a úpravy. Jan Záhora za Mendelovu univerzitu místo definice pravidel soutěže na změnu těchto lokalit ze strany studentů požádal pana primátora o úpravu tohoto tématu, tj. místo úpravy několika malých a roztříštěných lokalit ve městě navrhuje spojit společně síly a věnovat úsilí kompletní změně velmi zanedbané lokality odkaliště Hády. Zde by chtěli studenti vybudovat volně přístupný volnočasový areál parkového typu (tráva na aktivní odpočinek, běžecké štěpkové trasy, cesty pro in-line brusle, atd.) Obě strany s úpravou tématu souhlasili a stanovili si do příští schůzky následující úkoly:

Úkol pro studenty: Kontaktovat příslušné fakulty s prosbou realizace studentské soutěže na podobu a využití dané lokality.

Úkol pro magistrát: Dohledat stávající projekty na změnu daného území a zadat investičnímu odboru analýzu současného stavu a proveditelnosti.

K tématu “Více pointů s pitnou vodou nejen pro sportovce” předal primátor studentům aktuální seznam vodních prvků ve správě města. Studentský ambassador prezentoval výsledky jednání s Krajskou hygienickou stanicí JmK a nutné zákonné povinnosti, která pítka pro svůj provoz musí mít. Hygienické limity by neměly být překážkou, a proto obě strany společně řešili místa na nová pítka a jejich podobu.

Úkol pro studenty: Kontaktovat výrobce pítek a zjistit možné úpravy “standardizovaných výrobků”. Dle výrobních možností pak vypsat soutěž na podobu pítek a finální výběr lokalit pro jejich umístění.

Zástupce Studentské komory Akademického senátu VUT v Brně Tomáš Mejzlík prezentoval návrh na další téma, jehož cílem je zřízení nabíjecích mist pro chytré telefony v rámci centra města. Proběhla taktéž diskuze o možných lokalitách pro stojany a zámky na kola na sloupech pouličního osvětlení, kterým se studenti chtějí dále věnovat. Všichni se předběžně také dohodli, že v měsíci listopadu opět proběhne další osobní schůzka, prezentace a kontrola zadaných úkolů.

Fotogalerie

Projekt podporují
logo-mu.png logo-vut.png logo-mendelu.png logo-brno.png